Ανθρωπινο Δυναμικο

Κινητήρια δύναμη για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Εδώ και πολλά χρόνια, στην ΕΤΕΚΑ, διατηρούμε σταθερή παραγωγική ομάδα (επιστήμονες, τεχνικοί & στελέχη) με υψηλή κατάρτιση και γνώση των ειδικών συνθηκών της αγοράς καυσίμων.

Μέσα σε ένα ευχάριστο, μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, διασφαλίζουμε καθημερινά την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, σε κάθε σύστημα και πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μας, γνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μας, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την εταιρεία μας.

Στην ΕΤΕΚΑ, η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και το ίδιο πάθος για τον τομέα της ενέργειας. Γιατί όλοι εμείς έχουμε Όραμα Χωρίς Όρια!

 

Οργανόγραμμα ΕΤΕΚΑ Α.Ε.