Εγκαταστασεις Αεριων Καυσιμων

Οι νεόδμητες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ΕΤΕΚΑ, αποθήκευσης και διανομής υγραερίου, βρίσκονται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αποτελούν στρατηγικής σημασίας επένδυση, τόσο για την εγχώρια όσο και για τη Βαλκανική αγορά, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στον κλάδο των αερίων καυσίμων.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι υπερσύγχρονες (με έτος κατασκευής το 2015), πλήρως αυτοματοποιημένες και απόλυτα εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές που θέτει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των εργαζομένων.

Εγκαταστάσεις
10ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, Τ.Κ. 54500
Τηλ.: 2310 784743-5, Fax: 2310 785812
E-mail: [email protected]