Μεσα Μεταφορας

Ένας ολόκληρος ιδιόκτητος στόλος ταξιδεύει τη δύναμη, το κύρος και τα προϊόντα της ΕΤΕΚΑ σε κάθε μέρος της Ελλάδας! Ένας μεγάλος αριθμός από βυτιοφόρα οχήματα, καθώς και επτά εφοδιαστικά πλοία, χωρητικότητας 500 MT ως 4000 MT, μεταφέρουν υγρά και αέρια καύσιμα υπεύθυνα και άμεσα!

Για να παραδίδουν στους πελάτες μας Ποιότητα Χωρίς Όρια!