Στοχοι

Οι στόχοι μας για τα 4 πεδία δραστηριοτήτων -Bunkering, θέρμανση, πρατήρια καυσίμων, βιομηχανία- εκφράζονται με μια λέξη: ΕΞΕΛΙΞΗ!

Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξούμε:

  • Να είμαστε παρόντες παντού στην Ελλάδα, με πρατήρια καυσίμων, αυξάνοντας τον αριθμό των υπαρχόντων
  • Να ενισχύσουμε και να εκσυγχρονίσουμε το στόλο των ιδιόκτητων μεταφορικών μας μέσων (πλοία και οχήματα)
  • Να δραστηριοποιηθούμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στην ΕΤΕΚΑ έχουμε τα εφόδια, τους ανθρώπους και την τεχνολογία για να επιτύχουμε Εξέλιξη Χωρίς Όρια!