2018
13
Ιου

H ΕΤΕΚΑ GAS φέρνει την ευκολία και την πρακτικότητα μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω στη συσκευασία υγραερίου, διαθέτουμε πλέον φιαλίδια βουτανίου για καθημερινή χρήση.
Τα φιαλίδια της ΕΤΕΚΑ GAS κατά το γέμισμα τους βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο, ώστε να έχουν χαμηλή εσωτερική πίεση σε συνθήκες λειτουργίας και  καλύπτουν τις ελληνικές αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές . Επιπλέον, διαθέτουν εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας ILL (Internal Leakage Limiter) για μεγαλύτερο έλεγχο και περιορισμό των διαρροών.

Αναζητήστε τα σε όλα τα πρατήρια ΕΤΕΚΑ!