Θερμανση

Η ΕΤΕΚΑ αποτελεί μια σημαντική δύναμη στον τομέα της θέρμανσης, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 30%, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μια ανοδική πορεία που οφείλεται στο συντονισμό του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση, την τήρηση των συμφωνηθεισών ποσοτήτων και του χρόνου παράδοσης.

Η συνεπής και υπεύθυνη δραστηριοποίηση της ΕΤΕΚΑ, με τη διάθεση υψηλής ποιότητας καυσίμου σε πολύ φιλικές τιμές, αποτελεί εγγύηση για κάθε καταναλωτή, ειδικά τους κρύους μήνες του χειμώνα.

Γιατί μια σύγχρονη ελληνική εταιρεία στον τομέα της θέρμανσης πρέπει να εμπνέει Εμπιστοσύνη Χωρίς Όρια!