Οδηγιες παραλαβης πετρελαιου θερμανσης

Ογκομέτρηση Δεξαμενής

Για να υπολογίσουμε τον όγκο της δεξαμενής μας μετράμε τις τρεις διαστάσεις (ύψος, πλάτος και μήκος) της δεξαμενής σε εκατοστά του μέτρου.

Η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής σε λίτρα προκύπτει ως εξής:

Όγκος = Μήκος (σε εκ.) x Πλάτος (σε εκ.) x Ύψος (σε εκ.) δια 1.000
Για παράδειγμα αν μετρήσουμε:
Ύψος = 100εκ.
Πλάτος = 100εκ.
Μήκος = 200εκ.
Η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής είναι:
Όγκος = (100x100x200): 1.000 = 2.000 λίτρα

 Μέτρηση παραδιδόμενης ποσότητας

 •  Μέτρηση με προμέτρηση και επιμέτρηση

Για να μετρήσουμε την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου, χρησιμοποιούμε βέργα μέτρησης ή μέτρο (δικά μας ή του οδηγού). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το μέτρο έχει τη σωστή διαβάθμιση και κατά τη μέτρηση είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Αντίστοιχα, η βέργα θα πρέπει να είναι ευθεία, χωρίς στρεβλώσεις.

Για τον υπολογισμό  της ποσότητας παράδοσης πρέπει να πολλαπλασιάσουμε:
Μήκος (σε εκ.) x Πλάτος (σε εκ.) x Διαφορά Ύψους (σε εκ.),
όπου η διαφορά ύψους θα είναι το ύψος της στάθμης του πετρελαίου μετά την παράδοση (επιμέτρηση) μείον το ύψος της στάθμης του πετρελαίου που είχαμε μετρήσει πριν την παράδοση (προμέτρηση).

Έτσι, αν για παράδειγμα πριν την παράδοση μετρήσαμε ότι η στάθμη του πετρελαίου ήταν στα 15εκ. και μετά την παράδοση πήγε στα 65εκ., τότε η ποσότητα που μας παραδόθηκε σε λίτρα είναι: (100x200x (65-15)) :1.000 =1.000 λίτρα

Χρήσιμες συμβουλές

 • Κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση, το μέτρο ή η βέργα θα πρέπει να ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής και να τοποθετείται κατακόρυφα μέσα σε αυτή
 • Το μέτρο θα πρέπει να είναι άκαμπτο και η βέργα ευθεία, χωρίς στρεβλώσεις
 • Τοποθετούμε το μέτρο ή τη βέργα στο ίδιο σημείο και κατά την προμέτρηση και κατά την επιμέτρηση
 • Για να κάνουμε την επιμέτρηση περιμένουμε 2-3 λεπτά μετά την παράδοση, ώστε να«ηρεμήσει» η επιφάνεια του πετρελαίου από το άφρισμα για να διακρίνουμε με ακρίβεια σε ποιο ύψος φθάνει το πετρέλαιο
 • Προσέχουμε ώστε το περιεχόμενο της μάνικας να αδειάσει εξ’ ολοκλήρου στη δεξαμενή. Αυτό κανονικά γίνεται μέσω παροχής αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης
 • Στο τέλος της παράδοσης, όταν αδειάσει η μάνικα, προσέχουμε να μη συνεχίσει να «γράφει» ο μετρητής
 • Είμαστε παρόντες κατά την παράδοση και ειδικά κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση. Τα αποτελέσματα της προμέτρησης και της επιμέτρησης πρέπει (σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις) να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, αφού προηγουμένως συμφωνηθούν μεταξύ πελάτη και μεταφορέα
 • Οι πλαστικές δεξαμενές, λόγω του σχήματός τους (έχουν συνήθως καμπυλώσεις ή μη ορθογώνιο σχήμα), αλλά και της μη σταθερότητας στο σχήμα τους, ανάλογα με το περιεχόμενο καύσιμο, δεν θεωρούνται αξιόπιστες για μέτρηση με το κλασικό μέτρο ή τη ράβδο. Στην περίπτωση αυτή, καλό είναι να έχει δώσει ο κατασκευαστής τη διαβάθμιση του όγκου σε πλαϊνό δείκτη (στον οποίο φυσικά θα έχει συνυπολογίσει την παραμόρφωση).
  Για να είναι σωστές οι μετρήσεις προμέτρησης και επιμέτρησης, η κατασκευή των δεξαμενών θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην αλλοιώνεται η γεωμετρία τους με την εισαγωγή του πετρελαίου. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από τον κατασκευαστή.
 • Μέτρηση μέσω μετρητή δεξαμενής

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον μετρητή δεξαμενής ως συμπληρωματικό τρόπο μέτρησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος προμέτρησης- επιμέτρησης θεωρείται ασφαλέστερη, εφόσον εκτελείται σωστά. Αν χρησιμοποιήσουμε μετρητή δεξαμενής, προσέχουμε ώστε το περιεχόμενο του σωλήνα στάθμης να είναι όμοιο με το περιεχόμενο της δεξαμενής, και όχι κάποιο ελαφρύτερο υγρό, το οποίο θα εμφανίσει υψηλότερη στάθμη από την πραγματική.

 • Μέτρηση μέσω μετρητή βυτιοφόρου

Αν έχουμε μεταλλική δεξαμενή, συμβουλευόμαστε τον μετρητή του βυτιοφόρου ως βοηθητικό τρόπο μέτρησης.

Συντήρηση και καθαρισμός

Φροντίζουμε για τον τακτικό καθαρισμό  και την συντήρηση του καυστήρα (κάθε δύο έτη οπωσδήποτε) αλλά και της δεξαμενής του πετρελαίου.